منوی سایت

چهارشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۸
تامین غذای سالم مردم با «نقشه راه» محقق می‌شود

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی گفت: تدوین نقشه راه برای تامین غذای سالم در کشور ضروری است.

به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه غذای سالم در کشور یکی از دغدغه‌های اصلی ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که با همین هدف هم اقدام به راه‌اندازی شبکه محصول سالم کرده است. شبکه‌ای که تامین غذای سالم از مزرعه تا سفره را دنبال می‌کند. گردش مالی غذا در دنیا ۲۰۰ هزار میلیارد در سال است. یعنی بازار بزرگی که می‌تواند به اقتصاد کشور‌ها رونق دهد. البته نقش این صنعت کاربردی در تامین سلامت انسان هم مزید بر علت شده که همه کشور‌ها به سمت تدوین برنامه راهی برای ارتقای کیفیت غذای مصرفی مردم حرکت کنند. «هدف ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه بازار محصولات سالم است و برای همین موضوع، شبکه محصول سالم را توسعه دادیم.» مصطفی قانعی با بیان این مطلب، گفت: در حال حاضر اسناد بالادستی برای توسعه غذای سالم مشخص است. باید مسیر توسعه و نقشه راه نیز مشخص شود. به گفته دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، باید تولید و مصرف محصولات ارگانیک در کشور مورد توجه قرار گیرد و این کالا از قالب یک کالای لوکس برای ثروتمندان خارج شود و در اختیار همه قرار گیرد.