منوی سایت

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹
تخصیص 100 میلیارد تومان جهت ارتقای خوابگاه های رتبه 4 و 5 در سال جاری

به گزارش سایت فراگیرنت، به نقل از وزارت علوم درپی وبینارهایی که با حضور وزیرعلوم تحقیقات و فناوری برگزار شد، جهت تکمیل و اجرایی شدن مابقی تعهدات خیرین آموزش عالی، جلسه ای با حضوردبیر ستادخیرین وزارت علوم، مدیر کل دفترطرح های عمرانی وزارت علوم، عضو ستاد خیرین وزارت علوم، مدیرعامل کارخانه پاکشوما و رئیس بنیاد قلم چی وبا حضور مسئولان صندوق رفاه دانشجویان در محل ستاد خیرین وزارت علوم برگزار گردید. که براین اساس در طرح مشترک صندوق رفاه دانشجویان و ستادخیرین وزارت علوم مقرر شد که اعتبار صدمیلیارد تومانی به دانشگاه هایی تعلق گیرد که 30 درصد آن را خیرین و 30 درصد توسط دانشگاه هایی که در طرح شرکت نموده اند تقبل شود و 40 درصد نیز توسط صندوق رفاه دانشجویان تامین گردد و در مجموع 100 میلیارد تومان صرف ارتقای خوابگاه های درجه 4 و 5 شود.