منوی سایت

سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
ترم تحصیلی جدید دانشگاه تهران به علت تداوم روند ویروس کرونا، غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار سایت فراگیرنت،‌ کلیه فعالیت های آموزشی و برنامه ریزی دانشگاه تهران برای سال تحصیلی 400-1399 بصورت سامانه یادگیری الکترونیکی انجام خواهد شد. 

بر این اساس کلیه فعالیت های آموزشی با توجه به ارتقای زیرساخت ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه انجام می پذیرد. بنابراین لازم است اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدیران گروه های آموزشی و معاونان آموزشی واحدها، اقدامات و مواردی را در برنامه ریزی مورد توجه قرار دهند. از جمله آنکه محتوای دروس نیم‌سال آینده خود را با فرض الکترونیکی بودن آموزش تهیه کرده و آمادگی‌های لازم را برای استفاده از سامانه‌های مورد استفاده در دانشگاه داشته باشند. و یا برای دروس عملی و حتی آن بخش از هر درس عملی که امکان ارائه و برگزاری آن با تشخیص استاد و گروه به صورت آموزش الکترونیکی وجود دارد، محتوی تهیه شود. برای ارائه بخش حضوری دروس عملی متناسب با شرایط اطلاع رسانی خواهد شد.

همچنین پیش بینی و آمادگی لازم برای ارزیابی دانشجویان به صورت مستمر در طول نیمسال و کاهش سهم نمره آزمون پایان ترم در تعیین نمره نهایی را داشته باشند.