منوی سایت

دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
تعداد ثبت نام کنندگان در سه آزمون ارزشیابی داروسازی و ملی دندانپزشکی اعلام گردید

به گفته رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی، بر اساس آمار اعلام شده ۲۷۶ نفر در آزمون ملی دندانپزشکی، ۱۲۳ نفر در آزمون ارزشیابی دارو و ۱۳۳ نفر در آزمون ارتقای داروسازی شرکت نموده اند.

به گزارشی که از گفتگو خبرنگارسایت فراگیرنت با سعید هاشمی رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی بدست آمده، مهلت ثبت‌نام در «سیزدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور»، «نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور» و «هفتمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی» پایان یافت.