منوی سایت

شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تغییر فرایند جذب مدرسان دانشگاه علمی کاربردی

 

محسن محمدزاده معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به طرح ساماندهی مدرسان دانشگاه جامع علمی و کاربردی گفت: از مهر ۹۸ تنها مدرسانی که مسیر جذب را در هیئت‌های اجرایی طی کرده و صلاحیت داشته باشند جذب خواهند شد.

با توجه به اینکه دانشگاه جامع علمی و کاربردی تعداد قابل ملاحظه ای مدرس داشت که در مراکز آموزشی این دانشگاه به تدریس مشغول بودند. اما برخی از این مدرسان استاندارهای لازم  دانشگاه برای مدرسی را نداشتند، برهمین اساس دانشگاه طی دو سال اخیر به صورت جدی ساماندهی مدرسان دانشگاه را آغاز کرد. برهمین اساس شاخص های ارزیابی مدرسان تغییر کرده تا کسانی که در این دانشگاه تدریس می کنند از یک فرایند و گزینش علمی گذر کرده و کد مدرسی دریافت کنند، تمام این فعالیت ها در راستای ارتقای کیفیت مدرسان دانشگاه انجام شد.