منوی سایت

شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸
جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد
 

دکتر جواد علمایی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، به فراخوان جذب اعضای هیئت علمی که به زودی اعلام می‌شود، اشاره کرد و گفت: بعضی واحدها استاد اضافه و بعضی واحدها استاد کم دارند و این موارد می‌توانند اساتید خود را جابه‌جا کنند که سازمان در حال جمع‌بندی این موضوع است تا اگر در واحدی استاد کم داریم، اقدام به جذب عضو هیئت علمی کنیم.

  همچنین دکتر جواد علمایی به بازنگری سرفصل‌های درسی اشاره کرد و گفت: بازنگری سرفصل‌های درسی در کمیته‌های تخصصی اداره کل برنامه‌ریزی آموزش‌های درسی انجام می‌شود و ربطی به شورای تحول دانشگاه آزاد ندارد، شورای تحول برای زمانی است که دانشگاه بخواهد رشته‌های بین‌رشته‌ای تدوین کند یا مفهوم یک رشته را به صورت مبنایی تغییر دهد.