منوی سایت

پنجشنبه ۰۵ دی ۱۳۹۸
حد نصاب ۲۵ درصد نمره زبان انگلیسی در کنکور ارشد علوم پزشکی ۹۹ حذف شد

طبق مصوبات شورای سنجش و پذیرش وزارت بهداشت، لزوم کسب ٢٥ درصد نمره درس زبان برای پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی سال ۹۹ حذف شد.

 

لزوم کسب ٢٥ درصد نمره درس زبان برای پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی سال ٩٩ از مصوبات شورای سنجش و پذیرش وزارت بھداشت حذف شد.  لازم به ذکر است، رشته جدید کارشناسی ارشد آموزش ھوشبری به رشته‌ھای امتحانی آزمون کارشناسی ارشد پزشکی سال ۹۹ نیز  افزوده شده است که دروس امتحانی آن به شرح زیر است.