منوی سایت

دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
حق بیمه کسر شده از دستمزد اساتید حق التدریس، به نام تامین اجتماعی و ...

چندی است که اساتید حق التدریس که به دنبال افزایش حق الزحمه و بیمه خویش می باشند، مدعی هستند که دانشگاه ها علیرغم کسر حق بیمه از حقوق آنها، بیمه کسر شده را به تامین اجتماعی پرداخت نمی نمایند.به گزارش خبرگزاری سایت فراگیرنت، از آنجا که قانون کارسازمان تامین اجتماعی، کلیه فعالیت ها و دستمزدها و پاداشهای جمعیت کثیری از شاغلین را چارچوب بندی     می کند و هر کسی که خلاف آن رفتار نماید را  با قانون مواجه می سازد، اما در این بین افراد شاغلی نیز وجود دارند که نه تنها مشمول قانون کار نیستند بلکه حقوق شهروندی هم برای آن‌ها رعایت نمی‌شود که  اساتید حق التدریس از جمله این افراد هستند که وزارت علوم و دانشگاه های زیر نظر آن از رعایت قانون کار برای آنها سرپیچی می نمایند.

اگرچه وزارت علوم منکر این ماجرا شده است، ولی دانشگاه‌ها که جز جدایی‌ناپذیر از وزارت علوم هستند عملکردشان در این موضوع شفاف نیست و گویا با وجود کسر حق بیمه از حق‌الزحمه اندک اساتید حق‌التدریس توسط دانشگاه‌ها، پولی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و در نهایت هیچ سابقه بیمه‌ای برای آن‌ها منظور نگردیده است.