منوی سایت

چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
حمایت دولت از طرح‌های اشتغالزای روستایی

مدیرکل سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به این که طرح‌های اشتغالزای روستایی مورد حمایت جدی دولت قرار می گیرند، گفت: تسهیلات این طرح ها با کارمزد ۸ درصد پرداخت می‌شود. منوچهر رضایی در شصتمین جلسه کارگروه اجرایی طرح حمایت از واحدهای تولیدی مستقر در مناطق روستایی استان قزوین با بیان اینکه برای بهره مندی هرچه بیشتر متقاضیان نیازمند تعامل هر چه بیشتر دستگاه های اجرایی به خصوص جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی هستیم،  افزود:  فرآیند بررسی طرح های روستایی برای دریافت تسهیلات طولانی است  و باید کوتاه شود.

 

وی بیات کرد : ظرفیت سقف تسهیلات ارائه شده در حوزه اشتغال روستایی از سوی بانک سینا ۲۵ میلیارد ریال تعیین شده است.
 وی اظهار داشت: استان قزوین با توجه به موقعیت جغرافیایی آن و نیز به لحاظ قطب صنعتی، کشاورزی و گردشگری آن، ظرفیت قابل قبولی در بخش واگذاری تسهیلات و اشتغالزایی دارد. معاون امور اعتبارات و نظارت بانک سینا نیز در این جلسه اظهار داشت: تاکنون سه هزار و ۷۶۵ طرح اشتغال روستایی در تمامی بخش‌های مختلف از سوی این بانک به تصویب رسیده است.
امید شمیرانی ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته انحراف پرداختی‌ها در این بانک تاکنون صفر بوده و این بیانگر آن است که تمامی تسهیلات واگذار شده در جای صحیح خود به مصرف رسیده است.