منوی سایت

دوشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۸
دانشگاه های غیرانتفاعی در آستانه ی انحلال

 

هوشنگ طالبی حبیب آبادی رئیس هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اصفهان به چالش های مراکز غیرانتفاعی اشاره کرد و گفت: به دلیل کاهش جمعیت دانشجو ظرفیت مراکز غیرانتفاعی تکمیل نشده و این مراکز در خطر انحلال قرار دارند.

 استان اصفهان بیش از ۳۰ مرکز، موسسه و دانشگاه غیرانتفاعی دارد که عموما ظرفیت این مراکز آموزشی به دلیل کاهش متقاضیان و حرکت جمعیتی دانشجویی کشور به سمت کارشناسی ارشد و دکتری تکمیل نمی شود. این مراکز هیچ گونه منبع مالی به جز شهریه دانشجو ندارند و به طور طبیعی کاهش ظرفیت دانشجویی باعث می شود این مراکز توان ادامه کار را نداشته باشند.از طرف دیگر چالشی که این مراکز با آن روبرو هستند این است که امکان برگزاری کلاس مستقل برای تعداد کم دانشجو را نداشته از طرفی هم نمی توانند متقاضیان را ثبت نام نکنند و این موضوع معضلی برای غیرانتفاعی ها شده است. ادامه فعالیت غیرانتفاعی ها نیازمند حمایت است و اگر نتوانند خود را احیا کنند، منجر به توقف فعالیت آنها خواهد شد.