منوی سایت

پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸
دانشگاه پیام نور رتبه نخست آموزش مجازی را در بین دانشگاه های کشور دارد.

 

 

وزیر علوم تحقیقات وفناوری از پیشرفت کار دانشگاه پیام نور به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش داد.
ایشان فرمود: دانشگاه پیام نور در راستای اجرای این برنامه، اقدامات خوبی را در حوزه آموزش مجازی انجام داده است. یعنی بدون حضور در کلاس و با محتوایی که در بستر اینترنت قرار داده می شود، به آموزش دانشجویان در داخل و خارج از کشور پرداخته است.
به گزارش روابط عمومی، دکتر منصور غلامی با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در جمع خبرنگاران افزود: در همین رابطه دانشگاه پیام نور اجازه دارد که واحدهایی را در خارج از کشور و در شهرهای مختلف کشورهای دیگر تاسیس کند که در این زمینه نیز اقدامات خوبی انجام داده است و اکنون درمجموع، تعداد زیادی از دروس در این دانشگاه به صورت محتوای مجازی آماده شده و بخش زیادی از این دروس مجازی در مراکز مختلف دانشگاه پیام نور در داخل کشوردر بستر مجازی ارائه می شود.
وی تامین زیرساخت های لازم برای این امر را هزینه بر دانست و گفت: دانشگاه پیام نور علیرغم منابع مالی محدودی که در اختیار داشته اما خوشبختانه مدیریت مطلوبی را برای فراهم کردن زیرساخت های آموزش مجازی انجام داده است و البته با توجه به تغییرات تکنولوژیکی و نیاز به روز بودن این زیرساخت ها، نیاز به تکمیل دارد.
دکتر غلامی افزود: ایجاد این مراکز و حفظ و به روز نگه داشتن آن هزینه بر است و در حال حاضر در بین دانشگاه های کشور، دانشگاه پیام نور از نظر تعداد، حجم و وسعت فعالیت در حوزه آموزش مجازی در رتبه اول قرار دارد.