منوی سایت

پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹
در ایران شاخص های کیفیت آموزش عالی بومی سازی نشده است

به گزارش سایت فراگیرنت، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و رئیس مرکز نوآوری این دانشگاه ،بابک حمیدیا، طی  برنامه رادیویی «گفتگوی علمی» اشاره کرد که افزایش کیفیت و سطح آموزش عالی باعث رسیدن حاکمیت به اهداف خود در حوزه‌های مختلف می‌شود و در واقع وقتی از کیفیت آموزش عالی صحبت به میان می آید به دنبال رسیدن به یک هدف مشخص      می باشیم.

وی عنوان کرد: وقتی می‌گوییم آموزش عالی با کیفیت خوب ارائه می‌شود، به این معنا است که کشور را به هدف خود نزدیک‌تر می‌کند؛ بنابراین در هر کشوری وقتی اهداف با یکدیگر متقاوت باشند، تعریف کیفیت آموزش عالی نیز متفاوت خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) همچنین ادامه داد: کیفیت فرآیند و کیفیت نتایج مستخرج از آموزش عالی دو شیوه بررسی کیفیت است؛ در عرصه و زمان‌های مختلف هرکدام از این بخش‌ها ملاک قرار داده می‌شد. در دوره‌ای کیفیت آموزش بر اساس فرآیند آموزش و یاد دهی و یادگیری ارزیابی می‌شود.

حمیدیا با اشاره به تغییر شاخص‌های کیفیت گفت: به جای آنکه صرف فرایند آموزش را در نظر داشته باشیم، نتایج آموزش عالی را باید ملاک قرار دهیم یعنی زمانی متوجه می‌شویم فرایند یادگیری و یاددهی درست اتفاق افتاده است که خروجی‌ها و نتایج حاصل از آموزش عالی درست اتفاق بیافتد.