منوی سایت

شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹
در دانشگاه آزاد اسلامی، کارنامه فرهنگی دانشجویی برای ثبت فعالیت ها ایجاد می شود

 

به گزارش خبرنگار سایت فرگیرنت، سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد فرزاد جهان‏بین، با انتشار پستی در صفحه‌ اینستاگرام خود نوشت: با توجه به رویکرد معاونت فرهنگی در کاهش تصدی‎گری ستاد و تقویت و فعال‌سازی، کارنامه فرهنگی دانشجویی برای ثبت فعالیت‌ها ایجاد می‌شود و فعالیت‌ها از جهت کمی و کیفی ارزیابی می‌شود.

شاخص‌ها و ضرایب با همکاری همه عزیزان و با تاکید بر سند دانشگاه اسلامی و نیز با محوریت اقطاب اثرگذار در فرهنگ دانشگاهی و با تاکید بر تثبیت مولفه‌های کلیدی که در کتاب باغبانی فرهنگ مطرح شده است.

داشتن طرح راهبردی، افزایش تعداد دانشجویان مشارکت‌کننده و نیز مخاطب در فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی و... به نسبت کل دانشجویان، فعالیت تشکل‌های دانشجویی و استادی، کانون‌ها، نشریات، گسترش ورزش همگانی، درآمدزایی اماکن ورزشی و..، گسترش فرهنگ عفاف وحجاب به‎صورت درست نمونه‌ای از این شاخص‌ها است.