منوی سایت

سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹
رستمی: شرکت بیش از یک میلیون نفر در دوره های مجازی و پاسخگویی تنها 10 درصد در فضای مجازی...

 

به گزارش خبرنگار سایت فراگیرنت، رئیس نهاد رهبری حجت الاسلام رستمی، در نشست خبری اقدامات مرکز آموزش مجازی نهاد رهبری که امروز برگزار شد، گفت: گسترده ‌ترین مرکز آموزش دانشگاهی مجازی، مرکز آموزش مجازی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها می باشد که با فاصله زیادی نسبت به مراکز دیگر و تعداد کاربران زیاد رتبه یک را در کشور دارا می باشد و از ابتدای اسفند ماه دوره آموزشی را برای چهار هفته ویژه دروس معارف طراحی کرده است که با مشخص شدن ادامه بحران کرونا برنامه ریزی تا پایان ترم ادامه یافته است. برنامه آموزشی در این سامانه طراحی و ارائه شده و به غیر از تعداد اندکی از دانشگاه‌ها که توانایی ارائه دروس معارف را به صورت مجازی داشتند اکثریت دانشگاه‌ها بستر گذراندن دروس معارف در ترم جاری را مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان قرار دادند.

وی افزود: در ترم جدید ۵۳۶ هزار و ۸۹۲ نفر به کاربران این سامانه اضافه شدند و در مجموع در ترم جاری یک میلیون و ۱۲۹ هزار و ۴۸۲ نفر در دوره‌های مجازی دروس معارف ثبت نام کردند.

رستمی اضافه کرد: کل اعضای موجود در این بیش از یک میلیون و ۷۷۰ هزار نفر هستند که بیش از ۲۳ میلیون مراجعه به سامانه داشتیم و بیش از ۱۷ میلیون آزمون و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بازدید صورت گرفت. همچنین تنها  ۱۰ درصد آموزش عالی را توانستیم در حوزه فضای مجازی پاسخگو باشیم و نیاز آموزش عالی را برطرف کنیم.