منوی سایت

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
رونق پروژه‌های مرتبط با صنعت در سال ۹۹
وزیر علوم درباره افزایش تعداد پژوهش‌های کاربردی دانشگاه‌ها و همچنین برنامه ترغیب اساتید برای فعال شدن در انجام پروژه‌های مشترک با صنعت توضیح داد.
 
 
منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره اعضای هیئت علمی فعال در پروژه‌های ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها بیان کرد: برنامه داریم که اساتید را هرچه بیشتر به اخذ و انجام پروژه‌های ارتباط با صنعت تشویق و ترغیب کنیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: یکی از راه‌های انگیزه‌دهی به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بحث آیین ‌نامه ارتقا است
غلامی با اشاره به دیگر برنامه وزارت علوم برای بیدار کردن اعضای هیئت علمی خاموش دانشگاه‌های تحت پوشش اظهار داشت: از طریق قانون بودجه در حال هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های کاربردی و متناسب با نیاز‌های صنعت و جامعه هستیم تا بودجه مناسب را در اختیار اعضای هیئت علمی مشارکت کننده در پروژه‌های ارتباط با صنعت قرار دهیم.
وی با بیان اینکه هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های کاربردی و بحث اجرای کامل آیین‌نامه ارتقا می‌تواند ضمن فعال کردن هرچه بیشتر اعضای هیئت علمی باعث رشد تعداد پروژه‌های مشترک با صنعت شود، عنوان کرد: هرچند که این برنامه‌ها امسال تاحدودی اجرا شد، اما به طور قطع برای سال آینده تقویت می‌شوند و با قوت بیشتری دنیال خواهند شد.