منوی سایت

شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸
طرح جدید مجلس برای معافیت سربازی

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی در راستای گسترش فرهنگ اهدای عضو تدوین کردند . در راستای این طرح خواستار معافیت یکی از فرزندان ذکور خانواده‌هایی که یکی از فرزندان آنها در اثر مرگ مغزی نسبت به اهدای عضو اقدام کرده، از خدمت سربازی شده‌اند.