منوی سایت

دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
قیمت غذای اصلی دانشجویان
 
مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان از تعیین تکلیف قیمت غذای دانشجویی در سال تحصیلی جدید خبر داد . 
با توجه به تورم بسیار زیاد طبیعتا بنا بر این بوده است که حداقل افزایش در قیمتها ایجاد شود . متوسط قیمت غذای دانشجویی در سال ۹۷ حدود ۱۳۰۰ تومان بود که در سال ۹۸ به ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت.