منوی سایت

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹
لزوم تکریم و پاسخگویی مناسب به دانشجویان به دلیل عدم امکان مراجعه حضوری

 

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا و لزوم حفظ سلامت دانشجویان، کلیه مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور در سراسر کشور ضمن تشکیل ستاد پشتیبان دانشجویان نوورود، پاسخگوی مسائل و مشکلات دانشجویان خواهند بود.
به گزارش روابط عمومی، دکتر محمدرضا زمانی در نشست ویدئوکنفرانس با روسای استانی با عنوان اینکه امسال به دلیل پذیرش غیرحضوری و عدم امکان مراجعه دانشجویان به دانشگاه پیام نور، باید شرایط پاسخگویی مناسب و تکریم ولی نعمتان دانشگاه را فراهم کنیم، افزود: باید خدمات مطلوب و در شآن دانشجویانی که دانشگاه پیام نور را برای تحصیل برگزیده اند، ارائه شود.
وی ارائه آموزش و خدمات الکترونیکی با کیفیت و مطلوب را مهم ترین دغدغه دانشگاه دانست و اظهار داشت: دانشگاه پیام نور در دوران شیوع کرونا، توانست با بهره گیری از زیرساخت های غنی الکترونیکی، بهترین خدمات آموزشی را به دانشجویان این دانشگاه ارائه کند.
دکتر زمانی ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی، انسجام کاری و پشتیبانی کارکنان دانشگاه پیام نور و ارائه خدمات الکترونیکی مناسب به دانشجویان، بهترین استقبال را از نودانشجویان این دانشگاه داشته باشیم.