منوی سایت

چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
محل خدمت سربازان متاهل

 

 برخی از سربازان خدمت وظیفه فوق لیسانس که متاهل هستند، مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی سربازان متاهل، آموزش در هر شهری بلامانع است، ولی به هنگام خدمت باید حتی الا مکان در شهر همسر باشد.

همچنین رسیدگی به فرار و صدور حکم برای سربازان فراری توسط قاضی بررسی و صادر میشود.