منوی سایت

پنجشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۸
مشارکت ایران در پروژه ایمنی نانو مواد اتحادیه اروپا

ستاد توسعه فناوری‌نانو با مشارکت در پروژه Risk-GONE از برنامه‌های 2020 اتحادیه اروپا، در تدوین دستورالعمل‌های ایمنی و استاندارد نانومواد با کشورهای اروپایی همکاری می‌کند.

به گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، RiskGONE یکی از پروژه‌های اتحادیه اروپا در حوزه ایمنی نانومواد است که با بودجه‌ای ۵ میلیون دلاری از ژانویه سال ۲۰۱۹ آغاز شده است که جمهوری اسلامی ایران نیز در این پروژه مشارکت دارد. در این پروژه ۱۵ کشور اروپایی به همراه ایران و آمریکا بر روی تدوین دستورالعمل‌های مربوط به نانومواد همکاری مشترک دارند تا در نهایت استانداردهایی برای استفاده ایمن از نانومواد تدوین شود.
برای چنین پروژه‌هایی، اتحادیه اروپا فراخوان‌هایی به منظور مشارکت در انجام پروژه اعلام می‌کند و در نهایت یک کشور به عنوان رهبر پروژه انتخاب شده و اعضا توسط رهبر پروژه انتخاب می‌شود.
با توجه به سابقه ایران در تدوین چهار استاندارد بین‌المللی در حوزه فناوری‌نانو، کنسرسیوم مربوط به پروژه RiskGONE از ایران برای مشارکت در این پروژه دعوت به عمل آورده و ستاد توسعه فناوری‌نانو به عنوان نماینده ایران در این پروژه شرکت کرده است.
دکتر سارا احمدی، کارشناس شبکه ایمنی نانوی ایران درباره اهداف این پروژه گفت: در حال حاضر دستورالعمل‌های ایمنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) برای استفاده از مواد وجود دارد، در این پروژه به بررسی این دستورالعمل‌ها و امکان استفاده از آن برای نانومواد پرداخته می‌شود. در نهایت قرار است دستورالعمل‌های ویژه‌ای برای استفاده از نانومواد تدوین شده و این دستورالعمل‌ها برای تدوین استانداردهای بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.