منوی سایت

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹
مشکلات اقتصادی بیشترین علت مراجعه دانشجویان متاهل به مراکز مشاوره

به گزارش خبرنگارسایت فراگیرنت، در ادامه پی گیری هایی که در خصوص خوابگاه های متاهلی داشتیم، در نهایت با پی گیری هایی که از دانشگاه ها و وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان بدست آمد، به نتایجی در خصوص دلایل بن بست بودن مسیر توسعه خوابگاه های متاهلی برخوردیم.

از جمله مباحثی که در این مسیر مطرح شد و می‌توان موثرترین دلایل کمبود این خوابگاه‌ها عنوان کرد، عدم فضای فیزیکی مناسب، کمبود بودجه و یا به زبان دیگر عدم اختصاص بودجه و درنهایت دوندگی دانشگاه‌ها برای اینکه بتوانند به تسهیلاتی دست پیدا کنند که موانع توسعه خوابگاه‌های متاهلی را مرتفع کنند.

بطور کلی مشکلات اقتصادی و دغدغه تامین مسکن یکی از مهمترین مشکلات دانشجویان متاهل می باشد که به گقته مشاوران این موضوع بیشترین آمار مراجعه را به مراکز مشاوره دارد.