منوی سایت

دوشنبه 24 شهریور 1399
مصاحبه علمی آزمون دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور الکترونیکی برگزار می شود

قابل توجه معرفی شدگان به مصاحبه علمی آزمون دکتری تخصصی سال 99؛

مصاحبه علمی آزمون دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور الکترونیکی برگزار می شود

مصاحبه علمی آزمون دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور به صورت الکترونیکی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی، مدیرکل روابط عمومی ضمن تبریک به معرفی شدگان به مصاحبه علمی آزمون دکتری تخصصی سال 99 دانشگاه پیام نور افزود: این مصاحبه در  37 رشته و 65 رشته محل با هدف حفظ سلامت و آرامش داوطلبان به صورت الکترونیکی برگزار می شود.
امیرحسین بهروز افزود: تاریخ و نحوه ثبت نام در سامانه مصاحبه الکترونیکی از طریق پورتال اصلی دانشگاه پیام نور به نشانی : www.pnu.ac.ir  متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد .