منوی سایت

چهارشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۸
مولکول‌های قندی فرازمینی‌ها در زمین جا مانده است

دانشمندان ژاپنی با مطالعه قند موجود در شهاب سنگ‌ها به منشا غیرزمینی حیات اشاره کردند.

 دانشمندان ژاپنی از دانشگاه توهوکو سندای اخیراً مقاله‌ای را منتشر کرده‌اند که : نسبت ایزوتوپ‌های قند موجود در شهاب سنگ‌ها به طور واضح منشا فرازمینی حیات در زمین را نشان می‌دهد و همچنین این احتمال را افزایش می‌دهد که قند‌های با منشا فرازمینی در تشکیل بیوپلیمر‌هایی مانند RNA، در تشکیل اولیه حیات بر روی زمین نقش داشته باشند.
در این مقاله آمده است: «ما قند‌ها را تجزیه و تحلیل کرده‌ایم و شواهدی مبنی بر منشا فرازمینی قند‌ها در شهاب سنگ‌های اولیه پیدا کردیم. شهاب سنگ‌ها حمل کننده مولکول‌های آلی در اوایل پیدایش زمین بودند.»
مولکول‌های قند نه تنها ماده مغذی هستند بلکه آن‌ها بلوک‌های ساختمانی مهمی را برای همه موجودات زنده‌ای که می‌شناسیم تشکیل می‌دهند. آن‌ها پایه‌ای برای مولکول‌های RNA و DNA فراهم می‌کنند. دانشمندان این فرضیه را رد نمی‌کنند که قند‌های مهم زیستی از کیهان به زمین رسیده اند.