منوی سایت

شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹
نبض نشریات دانشجویی حتی در روزهای کرونایی همچنان منظم می زند

در حالیکه همچنان جامعه با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند، مسئولین نشریات  دانشجویی بطور منظم شماره های جدید نشریات خود را منتشر می سازند؛ که عمده مسائل بررسی شده در این نشریات را مسائل روز سیاسی، بیماری کرونا و عملکرد آموزشی دانشگاه ها تشکیل می دهند.

به گزارش سایت فراگیرنت، برگزاری کلاس‌ها و امتحانات داخل سامانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها، انتشار نشریات دانشجویی به صورت الکترونیکی در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و حتی برگزاری انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه‌ها و انتخابات تشکل‌های دانشجویی با حفظ مقررات و آئین‌نامه‌ها به صورت غیر حضوری و الکترونیکی شده است. این هم شرایطی است که به اجبار در آن قرار گرفته‌ایم.

در این بین می توان مهم ترین اصل زنده ماندن دانشگاه و فضای دانشجویی را نشریات دانشجویی دانست؛ عده زیادی بر این باور بودند که دوره انتشار و تولید نشریات مکتوب و چاپی گذشته است و آنها تاثیرگذاری خود را از دست داده اند، اما در ایام کرونا و انتشار منظم و تاثیرگذار نشریات دانشجویی به صورت الکترونیکی در دانشگاه ها، تمامی باورهای غلط در خصوص نشریات دانشجویی را نقض می کند.