منوی سایت

چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
وام ازدواج دانشجویی در سال تحصیلی جاری

ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درباره افزایش وام ازدواج دانشجویی گفت: صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم هر ساله قبل از شروع سال تحصیلی، تعرفه های وام های دانشجویی را در هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان مطرح می کند و وام هایی که لزومی برای افزایش آن باشد، در هیئت امنا پیشنهاد افزایش آن ارائه و بعد از اینکه پیشنهاد مورد تصویب هیئت امنا رسید، از سال تحصیلی بعد، آن مصوبه اجرایی می‌شود. بنابراین برای سال تحصیلی جاری مصوبه قبلی هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اجرایی می شود .

به گزارش فراگیرنت، وام ازدواج دانشجویی در سال جاری افزایش ندارد و اگر افزایشی باشد برای سال آینده تحصیلی خواهد بود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم همچنین افزود: قبل از افزایش وام ازدواج دانشجویی، صندوق رفاه دانشجویان باید منابع آن را تامین کرده و بعد مجوز لازم را اخذ کرده و سپس اقدام کند و در حال حاضر همان مصوبات قبلی اجرا می شود.