منوی سایت

پنجشنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
کاربرد علم از تولید آن مهم تر است

سید امیر حسین فقهی، مدیر امور هیئت علمی و دبیر هیئت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی: تولید علم یک موضوع متفاوت از به کارگیری علم است. درحقیقت آنچه که ثروت و قدرت را به لحاظ علمی به دنبال خودش می‌آورد بیش از هر چیزی به کارگیری علم پس از تولید خواهد بود.

وی افزود: ما یکی از تولید کنندگان نفت جهان هستیم. ولی آیا در به کارگیری نفت هم رتبه بالایی داریم؟ نفت را می‌فروشیم از آن طرف به واردات مواد پلاستیکی، پلیمری می‌پردازیم؛ بنابراین تولید نفت برای ما امتیاز نشده است، بلکه به کارگیری نفت برای کشور‌هایی که آن را از ما خریداری کرده‌اند و پس از به کارگیری آن، چند برابر قیمتی که آن را خریده‌اند به خود ما می‌فروشند، امتیاز شده‌ است.
فقهی در پایان خاطرنشان کرد: به همین منظور باید توجه داشته باشیم وقتی از تولید علم صحبت می‌کنیم تنها به تشویق تولید علم نپردازیم، زیرا به کارگیری علم موضوعی بسیار مهم است اگر به آن توجه کمی شود به نتیجه اصلی که مرجعیت واقعی علمی را به دنبال خواهد داشت، دست پیدا نخواهیم کرد.