منوی سایت

چهارشنبه ۰۴ دی ۱۳۹۸
کاهش تعداد دانشگاه‌های دولتی در سال 99
 
 

معاون آموزشی وزارت علوم از کاهش تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سال ۹۹ با اجرای طرح ساماندهی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خبر داد.

دکتر علی خاکی صدیق درباره جزییات اجرای طرح ساماندهی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بیان کرد: اجرای این برنامه توسط وزیر علوم شروع و حتی مجری طرح ساماندهی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تعیین شده است و قرار است اجرای طرح را با اختیارات کامل پیش ببرد.

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین بر ضرورت آماده سازی و فضاسازی برای اجرایی کردن طرح ساماندهی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تاکید کرد و گفت: طبق برنامه زمانی اعلام شده این طرح از سال ۹۹ اجرایی شود. اینکه اجرای طرح فوق چه مقداری زمان می‌برد و یا ابتدا از چه مراکز شروع خواهد شد به مجری طرح بستگی دارد.

وی بر این نکته که تعداد مراکز آموزش عالی دولتی ما با اجرای طرح ساماندهی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کمتر خواهد شد،تایید کرد و افزود: در نتیجه اجرای این طرح برخی مراکز ادغام و یا برخی نیز تجمیع خواهند شد و در استان‌ها نیز شبکه‌های علمی تولید می‌شوند که این شبکه‌ها به جای موسسات کنونی با ماموریت‌های خاصی فعالیت خواهند کرد.