منوی سایت

یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
کمبود امکانات خوابگاه های متاهلی دانشگاه های بزرگ تهران معضلی برای دانشجویان متاهل

کمبود خوابگاه‌های متاهلی و صف انتظار دانشجویان برای اسکان در این خوابگاه‌ها، از جمله معضلاتی است که  گریبانگیر تمامی دانشجویان متاهل دانشگاه ها، از دانشگاه‌های سطح یک کشور تا دانشگاه‌های کوچک شده است.

به گزارش خبرنگار سایت فراگیرنت، طی بررسی هایی که در گزارش های مختلف بدست آمده، مشکل اصلی بودجه عنوان شد که البته تنها عدم اختصاص بودجه مشکل دانشگاه ها نبود بلکه کمبود فضای فیزیکی، عدم موافقت هیات امنای دانشگاه ها برای ساخت خوابگاه جدید و طرح تجمیع دانشگاه ها که بسیاری از دانشگاه ها با آن مواجه هستند سدی در برابر توسعه این خوابگاه ها شده است.اما یکی از مسائل مهمی که دانشجویان پس از انتظار طولانی و اسکان در این خوابگاه‌ها با آن مواجه هستند، کمبود امکانات اولیه است که بیشتر خوابگاه‌ها، امکانات مشترک برای زوج‌های دانشجو در نظر گرفته اند، مصداق عینی آن خوابگاه‌هایی که ۱۵۰ زوج یا خانواده در آن ساکن هستند، اما تنها ۳ یا ۴ سرویس بهداشتی یا یخچال و سایر موارد برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

ضعف امکانات، زندگی را در این خوابگاه‌ها با سختی‌های زیادی همراه کرده که نارضایتی دانشجویان را به دنبال دارد.