منوی سایت

سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
کمک دانشگاه پیام نور به روستاها

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری:

امروز دانشگاه پیام نور به کمک روستاها آمده و تخصص و امکانات خود را در خدمت توسعه کشور قرار داده است.

 محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری بیان کرد: امروز دانشگاه پیام نور به کمک روستاها آمده و تخصص و امکانات خود را در خدمت توسعه کشور قرار داده است.

محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و دانشگاه پیام نور که در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد، افزود: دانشگاه پیام نور با این اقدام و گام مثبت می تواند نقشی بسیار موثر در توسعه کشور در شرایط تحریم اقتصادی ایفا کند و در واقع کمک اصلی برای گسترش مهارت آموزی در مناطق محروم خواهد بود.
وی با تاکید بر لزوم ترویج تعامل با دانشگاه ها و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر اذعان داشت: اگر تمامی دانشگاه ها مانند دانشگاه پیام نور، ظرفیت های موجود در روستاها و مناطق محروم را شناسایی کرده و متناسب با آن ظرفیت ها، مهارت های لازم راارائه دهند، می توانند منشاء اتفاقات بسیار خوبی در کشور شده و از کنار این همکاری های مشترک اقدامات موثری در راستای پیشرفت و استفاده از سرمایه های عظیم موجود رقم خواهد خورد. وی با اشاره به وضعیت روستاها و مناطق محروم کشور افزود: تمامی روستاهای کشور خوشبختانه از زیرساخت ها و خدمت زیربنایی و اصلی برخوردار هستند و دولت دوازدهم نقش بسیار ارزشمندی در توسعه روستاها و مناطق محروم داشته است که می توان با استفاده از این ظرفیت ها و ارائه مهارت های مورد نیاز، زمینه های اشتغال و کارآفرینی را در این مناطق ایجاد کرد.