منوی سایت

چهارشنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۸
۶۰ درصد زبان‌های جهان در خطر ناپدیدشدن هستند

استادیار پژوهشکده زبان شناسی متون و کتیبه‌های پژوهشگاه میراث فرهنگی، با بیان این که شمار اندکی از زبان‌های جهان همچون انگلیسی، چینی، اسپانیایی و فرانسوی در حال رشد هستند، گفت: ۶۰ درصد زبان‌های جهان در خطر ناپدیدشدن هستند.

 

 رضا امینی این مطلب را در نشست تخصصی «در خطر بودن زبان‌ها، پدیده جهانی، اثر محلی» مطرح کرد و افزود: حدود ۸ میلیارد انسان در جهان زندگی می کنند و ۶ تا ۷ هزار زبان در دنیا وجود دارد به طوریکه حدود نیمی از زبان های جهان در کشورهای بزرگی همچون برزیل، نیجریه، هند و اندونزی بکار برده می شوند. وی با بیان اینکه ۶۰ درصد زبان های کنونی جهان در خطر هستند و شمار زیادی از آنها تا پایان سده کنونی میلادی ناپدید خواهندشد، تصریح کرد: یونسکو سطوح در خطر بودن زبان ها را به شش موضوع تقسیم کرده که شامل زبان محفوظ از خطر، زبان آسیب پذیر، زبان آشکارا در خطر، زبان به شدت در خطر، زبان دارای وضعیت وخیم و زبان منقرض شده است. وی به تفاوت توصیف و مستندسازی زبان اشاره کرد و بیان داشت که توصیف در زبان امری فردی و محدود به داده های زبانی است در حالیکه مستندسازی بطور معمول کار گروهی و چند سویه است و محدود به ثبت و ضبط داده های زبانی نیست. امینی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: استعمار، مسائل فرهنگی و دینی، اهداف و برنامه ریزی‌های سیاسی، گسترش ارتباطات و شهرنشینی، ازدواج های بین فرهنگی و فقر و مهاجرت از جمله برخی علت های در خطر قرارگرفتن زبان ها است.