منوی سایت

 

نشانی مراکز / واحدهای دانشگاه پیام نور استان البرز


نام دانشگاه

آدرس

تلفن

نمابر

پایگاه اطلاع رسانی
 
ستاد مرکزی
کرج – رجایی شهر – بلوار موذن – بلوار شهید کمالی دهقان -ضلع شمالی دانشگاه آزاد - دانشگاه پیام نور استان البرز

34209515

34209525
مرکز کرج
کرج – رجایی شهر – بلوار موذن – بلوار دانشگاه -ضلع شمالی دانشگاه آزاد واحد کرج

3564
34209525
http://karaj.alborz.pnu.ac.ir

واحد هشتگرد
(ساختمان آموزشی)شهر جدید هشتگرد- 65کیلومتری اتوبان تهران قزوین – فاز5
(ساختمان اداری) هشتگرد – بلوار آیت الله خامنه ای

44240510

44240522

واحد ماهدشت

ماهدشت،خیابان بی بی سکینه،بلوار اردیبهشت

5- 37311934

37306623

واحد اشتهارد

اشتهارد – بلوار آیت الله خامنه ای – نرسیده به میدان شهید سلطانی

37728223 الی26

37728222
واحد نظرآباد
نظرآباد -کیلومتر45 اتوبان کرج ،قزوین –شهرک آزادگان – کوچه پیام
45383685
45383120
45383244
http://nazarabad.alborz.pnu.ac.ir

واحد گرمدره
کرج – رجایی شهر – بلوار موذن – بلوار دانشگاه -ضلع شمالی دانشگاه آزاد واحد کرج

3564

34209525

واحد طالقان

طالقان – شهرک – منطقه شهرکسازی

44725952

44725950پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور : www.pnu.ac.ir
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور استان البرز:  http://alborz.pnu.ac.ir
اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی