توضیحات مهم مربوط به انتخاب کد رشته محل انتخابی داوطلب

  هر دانش پذیر می تواند حداقل یک و حداکثر بیست کد رشته محل را فقط از یک رشته گرایش امتحانی انتخاب نماید.

به طور مثال چنانچه داوطلب رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی با کد رشته امتحانی 162 را انتخاب نماید، باید تمام انتخاب های خود را که شامل 6 کد رشته محل می باشد، فقط از رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی انتخاب نماید و داوطلب مجاز به انتخاب کد رشته محل های دیگر گرایش های مدیریت دولتی مانند مدیریت مالی ، تشکیلات و روش ها و ... نمی باشد.

 

  محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند 33 تقاضانامه تعیین می‌گردد.

 

  دانشگاه پیام نور در برخی از رشته های خود، امکان پذیرش دانشجو با بهره گیری از شیوه آموزش محور- مجازی را فراهم کرده است. منظور از آموزش محور، شیوه ای است که دانشجو برای دانش آموختگی علاوه بر واحدهای درسی تعیین شده ، ملزم به گذراندن دروس جایگزین پایان نامه می باشد ( عدم ارائه پایان نامه ) و فارغ التحصیلان با این شیوه هیچ منعی برای شرکت در آزمون دکتری نخواهند داشت.

 

  چنانچه داوطلب در یکی از کد رشته ها پذیرفته شود ولی در دانشگاه پیام نور ثبت نام ننماید، از آزمون نوبت بعدی دانشگاه پیام نور محروم نخواهد گردید و می تواند در سایر دوره ها شرکت نماید.

 

  اگر داوطلب شیوه آموزش محور مجازی را انتخاب نماید و در دانشگاه پذیرش گردد، کلیه واحدهای درسی بصورت الکترونیکی ارائه می گردد. چنانچه داوطلب رشته مورد نظر خود را به صورت آموزشی پژوهشی انتخاب نماید و در دانشگاه پذیرش گردد، می تواند دروس خود را به 3 روش عادی، الکترونیکی و خودخوان انتخاب نماید. در شیوه عادی کلاس های درسی به صورت حضوری در 4 الی 6 جلسه در واحد دانشگاهی و در صورت انتخاب درس به روش الکترونیکی ، درس مورد نظر در 4 الی 6 جلسه ( در روز و ساعت مشخص ) به صورت آنلاین و اینترنتی از طریق سایت  Lms.pnu.ac.ir  برگزار می گردد.

در این دو روش نمره ورقه پایان ترم دانشجو از 14 نمره محاسبه شده و سیستم جامع گلستان دانشگاه پیام نور نمره ورقه دانشجو را در ضریب  10/7 ضرب می کند. از طرفی در دوره های عادی، مجموع فعالیت های کلاسی اعم از حضور در کلاس، ارائه پروژه های کلاسی درس مربوطه، آزمون میان ترم و... ، حداکثر 6 نمره کلاسی با تاثیر مثبت در نهایی دانشجو لحاظ می گردد. در روش الکترونیکی، در صورت ارسال مطالب خواسته شده برای استاد درس مربوطه از طریق ایمیل ، حداکثر 6 نمره کلاسی با تاثیر مثبت در نمره نهایی دانشجو لحاظ خواهد گردید.

 در این صورت سیستم جامع گلستان بعد از محاسبه دو روش ( ضرب نمره ورقه در ضریب مربوطه یا جمع نمره ورقه با حداکثر 6 نمره فعالیت کلاسی ) نمره بالاتر را لحاظ خواهد نمود.

بدیهی است در صورت عدم حضور در کلاس ها یا ارائه مطالب به صورت الکترونیکی فقط نمره ورقه از 14 نمره در ضریب 10/7 ضرب خواهد شد.

 

 

   در صورت انتخاب درس به صورت خودخوان دانشجو ملزم به رفتن کلاس درس نمی باشد و موظف است منابع و کتب دروس انتخابی را شخصاً مطالعه کرده و سپس در امتحانات پایانی شرکت نماید. نمره ورقه پایان ترم دانشجو از 14 محاسبه شده و سیستم جامع گلستان دانشگاه پیام نور نمره ورقه دانشجو را در ضریب  10/7  ضرب می کند.

بطور مثال اگر دانشجو در امتحان درس ریاضیات پیشرفته نمره 14 ورقه را کسب نماید، این نمره در عدد 10/7 ضرب شده و در نهایت نمره 20 در کارنامه لحاظ می گردد.

 

بنابراین به دو دلیل مهم انتخاب کد رشته محل شهرستان ها را از دست ندهید:

الف. دانشجو می تواند دروس ارائه شده در هر ترم را به صورت خودخوان یا الکترونیکی انتخاب نماید. همچنین می تواند درس را به صورت عادی انتخاب نماید ولی در کلاس درسی مورد نظر حضور نداشته باشد. (بدون از دست دادن نمره کلاسی)

ب. امکان تعیین محل آزمون امتحانات پیام نور برای دانشجو در هر ترم وجود دارد. بطور مثال دانشجویی که در رشته مدیریت فناوری اطلاعات واحد قشم پذیرفته شده است می تواند با ورود به سیستم جامع گلستان و تعیین محل آزمون خود، امتحان خود را در محل دانشگاهی شهر تهران شرکت کند. (حتی اگر رشته مورد نظر را شهر تهران نداشته باشد)