برخی از ضوابط نیم سال دانش پذیری

برای اطلاع آن دسته از متقاضیانی که مایل به ثبت نام در دوره دانش پذیری کارشناسی ارشد  می باشند.

برخی ضوابط نیم سال دانش پذیری به شرح زیر اعلام می گردد:
1. ثبت نام در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد به منزله پذیرش کلیه ضوابط  ومقررات دانشگاه پیام نور تلقی می شود.
2. مسئولیت تهیه کتب و منابع درسی معرفی شده به عهده دانشجو بوده ودانشگاه مسئولیتی دراین خصوص ندارد.
3. کلیه امتحانات ترم اول کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور به صورت تستی برگزار می شود.
4. سوالات امتحانی مطابق منابع ارائه شده به دانشپذیر طراحی می شود.
5. برگزاری آزمون و تصحیح پاسخنامه ها از طریق مرکز آزمون دانشگاه پیام‌نور انجام می شود.
6. چنانچه در هر زمان مشخص شود که داوطلب حقایق راکتمان نموده یا واجد شرایط یکی از ضوابط ورود به این دوره ها (با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای ثبت نام) نبوده در هر مرحله ای از تحصیل از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
7. دانشجو باید از توانایی جسمی متناسب با رشته تحصیلی انتخابی خود برخوردار باشد درغیر اینصورت مسئولیت عواقب بعدی به عهده اوست.