منوی سایت

گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

ردیفرشتهگرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت ورزشیمدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت ورزشیمدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت ورزشیمدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4مدیریت ورزشیمدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی1398-99مهر ماه 1398دانلود
5مدیریت ورزشیمدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی1397-98تیرماه 1398دانلود