منوی سایت

گرایش مدیریت رویدادهای  ورزشی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی

ردیفرشتهگرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت ورزشیمدیریت رویدادهای ورزشی1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت ورزشیمدیریت رویدادهای ورزشی1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت ورزشیمدیریت رویدادهای ورزشی1398-99بهمن 1398دانلود
4مدیریت ورزشیمدیریت رویدادهای ورزشی1398-99مهرماه 1398دانلود
5مدیریت ورزشیمدیریت رویدادهای ورزشی1397-98تیرماه 1398دانلود