برنامه ارائه دروس (چارت درسی) اقتصاد کشاورزی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی1401-02شهریور 1401دانلود
2اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی1397-98تیرماه 1398دانلود
3اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی1398-99مهرماه 1398دانلود
4اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی1398-99بهمن ماه 1398دانلود