برنامه ارائه دروس (چارت درسی) برنامه ریزی درسی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته  برنامه ریزی درسی

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1برنامه ریزی درسی1401-02شهریور 1401دانلود
2برنامه ریزی درسی1400-01شهریور 1400دانلود
3برنامه ریزی درسی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4برنامه ریزی درسی1398-99مهرماه 1398دانلود
5برنامه ریزی درسی1397-98تیرماه 1398دانلود