برنامه ارائه دروس (چارت درسی) بیوشیمی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته بیوشیمی

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1بیوشیمی1401-02شهریور 1401دانلود
2بیوشیمی1397-98تیرماه 1398دانلود
3بیوشیمی1398-99مهرماه 1398دانلود
4بیوشیمی1398-99بهمن ماه 1398دانلود