برنامه ارائه دروس (چارت درسی) حسابداری

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته حسابداری

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1حسابداری1401-02شهریور 1401دانلود
2حسابداری1400-01شهریور 1400دانلود
3حسابداری1398-99اردیبهشت 99دانلود
4حسابداری1398-99بهمن ماه 1398دانلود
5حسابداری1398-99مهرماه 1398دانلود
6حسابداری1397-98تیرماه 1398دانلود