برنامه ارائه دروس (چارت درسی) حقوق بین الملل

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته حقوق بین الملل

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1حقوق بین الملل1401-02شهریور 1401دانلود
2حقوق بین الملل1400-01شهریور 1400دانلود
3حقوق بین الملل1398-99اردیبهشت 1399دانلود
4حقوق بین الملل1398-99بهمن ماه 1398دانلود
5حقوق بین الملل1398-99مهرماه 1398دانلود
6حقوق بین الملل1397-98تیرماه 1398دانلود