برنامه ارائه دروس (چارت درسی) حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته حقوق جزا و جرم شناسی

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1حقوق جزا و جرم شناسی1401-02شهریور 1401دانلود
2حقوق جزا و جرم شناسی1400-01شهریور 1400دانلود
3حقوق جزا و جرم شناسی1398-99اردیبهشت 1399دانلود
4حقوق جزا و جرم شناسی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
5حقوق جزا و جرم شناسی1398-99مهرماه 1398دانلود
6حقوق جزا و جرم شناسی1397-98تیرماه 1398دانلود