برنامه ارائه دروس (چارت درسی) روان شناسی بالینی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته روان شناسی بالینی

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1روانشناسی بالینی1401-02شهریور 1401دانلود
2روانشناسی بالینی1400-01شهریور 1400دانلود
3روانشناسی بالینی1398-99اردیبهشت 1399دانلود
4روانشناسی بالینی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
5روانشناسی بالینی1398-99مهرماه 1398دانلود
6روانشناسی بالینی1397-98تیرماه 1398دانلود