برنامه ارائه دروس (چارت درسی) روان شناسی عمومی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته روان شناسی عمومی

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1روانشناسی عمومی1401-02شهریور 1401دانلود
2روانشناسی عمومی1400-01شهریور 1400دانلود
3روانشناسی عمومی1398-99اردیبهشت 1399دانلود
4روانشناسی عمومی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
5روانشناسی عمومی1398-99مهرماه 1398دانلود
6روانشناسی عمومی1397-98تیرماه 1398دانلود