برنامه ارائه دروس (چارت درسی) ریاضی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته ریاضی

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1ریاضی1401-02شهریور 1401دانلود
2ریاضی1397-98تیرماه 1398دانلود
3ریاضی1398-99مهرماه 1398دانلود
4ریاضی1398-99بهمن ماه 1398دانلود