برنامه ارائه دروس (چارت درسی) زبان و ادبیات فارسی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته زبان و ادبیات فارسی

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1زبان و ادبیات فارسی1401-02شهریور 1401دانلود
2زبان و ادبیات فارسی1400-01شهریور 1400دانلود
3زبان و ادبیات فارسی1398-99بهمن 1398دانلود
4زبان و ادبیات فارسی1398-99مهرماه 1398دانلود
5زبان و ادبیات فارسی1397-98تیرماه 1398دانلود