_گرایش فیزیولوژی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته علوم جانوری گرایش فیزیولوژی

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1علوم جانوریفیزیولوژی1401-02شهریور 1401دانلود
2علوم جانوریفیزیولوژی1397-98تیرماه 1398دانلود
3علوم جانوریفیزیولوژی1398-99مهرماه 1398دانلود
4علوم جانوریفیزیولوژی1398-99بهمن ماه 1398دانلود