برنامه ارائه دروس (چارت درسی) زیست فناوری میکروبی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته زیست فناوری میکروبی

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1زیست فناوری میکروبی1401-02شهریور 1401دانلود
2زیست فناوری میکروبی1400-01شهریور 1400دانلود
3زیست فناوری میکروبی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4زیست فناوری میکروبی1398-99مهرماه 1398دانلود
5زیست فناوری میکروبی1397-98تیرماه 1398دانلود