گرایش آلی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته شیمی گرایش آلی

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1شیمی گرایش آلی1401-02شهریور 1401دانلود
2شیمی گرایش آلی1397-98تیرماه 1398دانلود
3شیمی گرایش آلی1398-99مهرماه 1398دانلود
4شیمی گرایش آلی1398-99بهمن ماه 1398دانلود