گرایش تجزیه

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته شیمی گرایش تجزیه

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1شیمی گرایش تجزیه1401-02شهریور 1401دانلود
2شیمی گرایش تجزیه1397-98تیرماه 1398دانلود
3شیمی گرایش تجزیه1398-99مهرماه 1398
4شیمی گرایش تجزیه1398-99بهمن ماه 1398دانلود