منوی سایت

گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی1401-02شهریور 1401دانلود
2علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی1400-01شهریور 1400دانلود
3علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی1398-99مهرماه 1398دانلود
5علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی1397-98تیرماه 1398دانلود